Huidtherapie en Oedeemtherapie in Arnhem en Doetinchem
Gecertificeerd hbo-therapeuten
Huidtherapeuten en oedeemtherapeuten

Disclaimer Huidtotaal

Huidtotaal (Kamer van Koophandel: 66711436), hierna te noemen Huidtotaal, verleent eenieder hierbij toegang tot https://www.huidtotaal.nl/ (“de Website”) en nodigt eenieder uit het aangebodene te lezen en te kopen.

Huidtotaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 

Aansprakelijkheid

Huidtotaal spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Huidtotaal doet haar uiterste best ook deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Aan de inhoud van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De diensten en materialen op de Website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huidtotaal. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en materialen op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst geclaimd worden met Huidtotaal.

Huidtotaal is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voort zou kunnen komen door toepassing van de aangeboden informatie of het zonder persoonlijk zelfstandig wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. De informatie op de Website kan dan ook niet worden beschouwd als vervanging van een onderzoek of een behandeling bij een arts.

Behandel- of materiaalresultaten kunnen niet gegarandeerd worden en resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Huidtotaal oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@huidtotaal.nl.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze werken (teksten, foto’s, e.d.) liggen bij Huidtotaal en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze werken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huidtotaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke werken anders aangegeven is.

 

Externe links

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huidtotaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatste update: 20-01-2017.

error: © Huidtotaal - kopiëren is verboden