Huidtherapie en Oedeemtherapie in Arnhem en Doetinchem
Gecertificeerd hbo-therapeuten
Huidtherapeuten en oedeemtherapeuten
Huid Huidtotaal Huidtherapie Arnhem

Huidtherapie meer dan alleen behandeling

Huid- en oedeemtherapie

Huid- en oedeemtherapeuten diagnosticeren en behandelen stoornissen van de huid en het lymfesysteem en de met deze stoornissen samenhangende beperkingen (met name op het gebied van zelfzorg, bewegen en relaties) en participatieproblemen (volgen van opleiding, werk, hobby’s) en de persoonlijke factoren (leefstijl, veerkracht) en externe factoren (gezin, school, werkomstandigheden) die daarop van invloed zijn. Daardoor draagt de huid- en oedeemtherapeut bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt/cliënt.

 

Onderdelen van huidtherapie

Volgens het beroepsprofiel worden tot het gebied van deskundigheid van de huidtherapeut gerekend:

1. Het herkennen van risicofactoren en symptomen bij de patiënt die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een aandoening waarvoor deskundigheid van een arts gewenst of noodzakelijk is en bij constatering daarvan verwijzen naar een arts.

2. Het onderzoeken van een patiënt met stoornissen van de huid en het lymfesysteem ten gevolge van een pathologisch trauma of congenitale afwijking en de met deze stoornissen samenhangende beperkingen (met name op het gebied van zelfzorg, bewegen en relaties) en participatieproblemen (volgen van opleiding, werk, hobby’s) en de persoonlijke factoren (leefstijl, veerkracht) en externe factoren (gezin, school, werkomstandigheden) die daarop van invloed zijn, en het op
basis van de verkregen gegevens, opstellen van een behandelplan.

3. Het behandelen van de patiënt met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen van de huid en het lymfesysteem ten gevolge van een pathologisch trauma of congenitale afwijking en de met deze stoornissen samenhangende beperkingen (met name op het gebied van zelfzorg, bewegen en relaties) en participatieproblemen (volgen van opleiding, werk, hobby’s) en de persoonlijke factoren (leefstijl, veerkracht) en externe factoren (gezin, school, werkomstandigheden) die daarop van invloed zijn, door het optimaliseren van de huidfuncties alsmede het geven van advies en instructie.

4. Het aanmeten en verstrekken van medische hulpmiddelen en prothesen alsmede adviseren met betrekking tot het gebruik daarvan.

5. Het geven van advies en voorlichting aan een patiënt.

 

Disclaimer: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze werken (teksten, foto’s, e.d.) liggen bij Huidtotaal en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze werken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huidtotaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke werken anders aangegeven is.

Geef een reactie

error: © Huidtotaal - kopiëren is verboden