Huidtherapie en Oedeemtherapie in Arnhem en Doetinchem
Gecertificeerd hbo-therapeuten
Huidtherapeuten en oedeemtherapeuten
Manuele lymfedrainage arm

Wat betekent goede zorg voor mij?

Wat is goede zorg?

Op de vraag “Wat is goede zorg?”, is mijn antwoord dat goede zorgverlening bestaat uit een combinatie van normen en waarden. Namelijk het volgens een opgesteld protocol en gedragsregels werken (WGBO-normen “verantwoorde zorg” en “zorg van een goede hulpverlener”, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten [NVH], 2009[1]) en gelijktijdig rekening houden met de mening, gevoelens en het inzicht van de patiënt. Waarden die ik aan voorgaande kan koppelen zijn veiligheid, verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de patiënt, professionaliteit, rechtvaardigheid, autonomie van de patiënt, respect voor de mening van de patiënt, welbevinden van de patiënt, eerlijkheid en oprechtheid.

 

Evidence-based practice

Voor het werken in de zorgverlening is het van belang dat er ‘evidence-based’ wordt gewerkt, waar het protocol uit bestaat. Door middel van evidence-based practice is de wijze van uitvoering van de zorgverlener gebaseerd op de best verkrijgbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Toch is dit niet de enige juiste manier van uitvoeren van zorg. Het is namelijk gelijktijdig zeer belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het gevoel en de mening van de patiënt. Door in te zien wie de persoon achter de patiënt is, je respect hebt voor de mening van de patiënt, ontstaat er een betere relatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze relatie kan fungeren als kennisbron, de afstemming van goede zorg en een beeld van de patiënt in een breder perspectief geeft.

 

 

 

[1] Artikel 1 punt 1 Beroepscode Huidtherapeuten (NVH, 2009): “De huidtherapeut zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke patiënt de meest geschikte behandeling te geven, uitgevoerd volgens de in de kring van beroepsgenoten gebruikelijke standaard. De huidtherapeut behandelt doorgaans op verwijzing van een arts”.

 

 

 

Disclaimer: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze werken (teksten, foto’s, e.d.) liggen bij Huidtotaal en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze werken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huidtotaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke werken anders aangegeven is.

Geef een reactie

error: © Huidtotaal - kopiëren is verboden